10 November 2013

Thought about life.../ Suy nghĩ về cuộc sống...

Everyday when waking up,I'm so thankful that life has given us to be existed in this world without any reason.Life has done so much for us indeed,makes us happy,makes us sad,makes us feel,makes us move on...all is to be showed to us that we are having life.Appreciate life as we are enjoying every minute of every single day all years long whatever they are,sad or happy,as you will find how beautiful this life you've owned...
Don't be too sad in sadness and Don't be too happy in happiness
Life is always yours...

Mỗi buổi sáng thức dậy,tôi lại biết ơn cuộc sống đã cho chúng ta tồn tại trên thế giới này chẳng vì lý do gì cả.Cuộc sống đã cho chúng ta rất nhiều điều với niềm vui,hạnh phúc,cả nỗi đau,sự tiếc nuối,cả sức mạnh để vượt qua khó khăn....tất cả chỉ để chứng minh cho chúng ta thấy ta vẫn đang sống.Hãy cảm ơn và tận hưởng từng giây phút của cuộc sống cho dù đó là hạnh phúc hay đắng cay và bạn sẽ nhận ra cuộc sống mà chúng ta đang có mới quý giá làm sao...
Đừng quá đau buồn trong nỗi đau cũng đừng quá vui sướng trong hạnh phúc.
Cuộc sống luôn là của bạn...

5 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...