13 November 2013

Carrot Soup / Súp Cà Rốt

Recipe and Illustration by Momoko Kudo / Công thức và hình minh họa của tác giả Momoko Kudo

Collected and translated by/Sưu tầm và dịch bởi: Lee's Corner
LEARNING COOKING THE FUN WAY WITH ILLUSTRATIONS!
Học nấu ăn qua hình vẽ minh họa vui nhộn!
 (Click vào ảnh để xem hình lớn hơn / Click on the picture to see larger image) 


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...