10 November 2013

How to make self-rising flour at home / Tự làm self-rising flour tại nhà


Video này hướng dẫn về cách tự làm self-rising flour tại gia đình và có thể sử dụng,bảo quản được trong nhiều tháng

Nguyên liệu:

6 Cup bột mỳ đa dụng

3 Tbsp baking powder

1 Tbsp muối tinh

Self-rising flour is easy to make and a great homemade alternative to running out to buy special flour at the supermarket. Here is a step-by-step recipe to making self-rising flour

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...